ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಹಾಗು ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್.

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್.

04/11/2023 24/11/2023 ನೋಟ (1 MB)
2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 14/03/2023 31/10/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಯಾದಗಿರಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 12/10/2023 26/10/2023 ನೋಟ (879 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಯಾದಗಿರಿ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್.

ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

12/10/2023 26/10/2023 ನೋಟ (879 KB)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗು ಅರ್ಜಿ ನಮುನೆ. 20/09/2023 07/10/2023 ನೋಟ (2 MB)
ನರೇಗಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಯಾದಗಿರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಗು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಲಿಂಕ್

02/08/2023 16/08/2023 ನೋಟ (2 MB)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ .ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತಾರಸಲಾಗಿದೆ 28.07.2023 11/07/2023 29/07/2023 ನೋಟ (144 KB)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ . 12/07/2023 15/07/2023 ನೋಟ (3 MB) BPM Guidelines (447 KB) DHQM Guidelines (621 KB) Dist Counselor Guidline (5 MB) NPCDCS_20230110_0001 (7 MB) NPHCE_20230110_0001 (4 MB) NPPC_20230110_0001 (2 MB) RBSK & DEIC Budget & Recruitement Guidelines 2022-23 (9 MB) ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ (485 KB) ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ (307 KB) ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. (413 KB) ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನು (ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರು, ಆರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು) ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. (153 KB) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ. (314 KB) 247 AYUSH MOs (1 MB) Namma Clinic UHWC Guidelines Kannada-min (6 MB) Dental Hygenist (4 MB) NTEP staff Recruitement Guidelines-min (6 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ-ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ. 20/03/2023 31/03/2023 ನೋಟ (337 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ. 20/03/2023 30/03/2023 ನೋಟ (918 KB)