ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು
1 ಅಜಲಾಪೂರ
2 ಅಲ್ಲಿಪುರ
3 ಅನಪೂರ
4 ಅರಕೇರಾ (ಬಿ)
5 ಅರಕೇರಾ (ಕೆ)
6 ಬಾಡಿಯಾಳ
7 ಬಳಿಚಕ್ರ
8 ಬಂದಳ್ಳಿ
9 ಬೆಳಗುಂದಿ
10 ಚಂಡ್ರಿಕಿ
11 ಚಪೇಟ್ಲಾ
12 ಚಿನ್ನಾಕಾರ
13 ಗಾಜರಕೋಟ
14 ಹಳಿಗೇರಾ
15 ಹತ್ತಿಕುಣಿ
16 ಹೊನಗೇರಾ
17 ಜೈಗ್ರಾಮ
18 ಕಡೇಚೂರು
19 ಕಾಕಲವಾರ
20 ಕಾಳೆಬೆಳಗುಂದಿ
21 ಕಂದಕೂರ
22 ಕೌಳೂರು
23 ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ
24 ಕೊಂಕಲ್‌
25 ಮಾಧವಾರ
26 ಮಲ್ಹಾರ
27 ಮಿನಾಸಪೂರ
28 ಮೋಟ್ನಳ್ಳಿ
29 ಮುದ್ನಾಳ
30 ಮುಂಡರಗಿ
31 ಪಸಪೂಲ
32 ಪುಟಪಾಕ
33 ರಾಮಸಮುದ್ರ
34 ಸೈದಾಪೂರ
35 ಠಾಣಗುಂದಾ
36 ವರ್ಕನಳ್ಳಿ
37 ಯಲ್ಹೇರಿ
38 ಯಲಸತ್ತಿ
39 ಎಂಪಾಡ
40 ಯರಗೋಳ
ಶಾಹಪುರ್ ತಾಲೂಕ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು
1 ಐಕೂರು
2 ಅಣಬಿ
3 ಬೀರನೂರ
4 ಬೆಂಡಬೆಂಬಳಿ
5 ಬಿಳ್ಹಾರ
6 ಚಾಮನಾಳ
7 ಚಟ್ನಳ್ಳಿ
8 ದೋರನಹಳ್ಳಿ
9 ಗೋನಾಲ
10 ಗೋಗಿ (ಕೆ)
11 ಗೋಗಿ ಪೇಠಾ
12 ಗುಲಸರಮ್‌
13 ಗುಂಡಗರ್ತಿ
14 ಹೈಯ್ಯಾಳ (ಬಿ)
15 ಹಾಲಗೇರಾ
16 ಹತ್ತಿಗೂಡುರ
17 ಹೊಸಕೇರಾ
18 ಹೋತಪೇಟ
19 ಹುರಸಗುಂಡಗಿ
20 ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ
21 ಕಾಡಂಗೇರಾ ಬಿ
22 ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ
23 ಕನ್ಯಕೋಳೂರ
24 ಖಾನಾಪೂರ
25 ಕೊಳ್ಳೂರ (ಎಂ)
26 ಕೊಂಕಲ
27 ಕುರಕುಂದ
28 ಮದ್ರಿಕಿ
29 ಮುಡಬೂಳ
30 ನಾಗನಟಗಿ
31 ನಾಯ್ಕಲ್‌
32 ರಸ್ತಾಪೂರ
33 ಸಗರ (ಬಿ)
34 ಶಿರವಾಳ
35 ಟಿ. ವಡೆಗೇರಾ
36 ತಡಬಿಡಿ
37 ತುಮಕೂರ
38 ಉಕ್ಕಿನಾಳ
39 ಉಳೆಸೂಗುರು
40 ವಡಿಗೇರಾ
41 ವನದುರ್ಗಾ
ಶೊರಾಪುರ್ ತಾಲೂಕ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರು
1 ಅಗ್ನಿ
2 ಆಲ್ದಾಳ
3 ಆರಕೇರಾ (ಜೆ)
4 ಅರಕೇರಾ. ಕೆ
5 ಬಾದ್ಯಾಪುರ
6 ಬೈಚಬಾಳ
7 ಬೈಲಕುಂಟಿ
8 ಬರದೇವನಾಳ
9 ದೇವಿಕೇರಾ
10 ದೇವಾಪುರ
11 ದೇವರಗೋನಾಲ
12 ದೇವತಕಲ್‌
13 ಗೆದ್ದಲಮರಿ
14 ಹಗರಟಗಿ
15 ಹೆಬ್ಬಾಳ.ಬಿ
16 ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ
17 ಹೇಮನೂರ
18 ಹುಣಸಗಿ
19 ಜೋಗುಂಡಭಾವಿ
20 ಕಚಕನೂರ
21 ಕಾಮನಟಗಿ
22 ಕರಡಕಲ
23 ಖಾನಾಪುರ (ಎಸ್‌.ಎಚ)
24 ಕಿರದಹಳ್ಳಿ
25 ಕೊಡೆಕಲ
26 ಕೋಳಿಹಾಳ
27 ಮಾಲಗತ್ತಿ
28 ಮಲ್ಲಾ ಬಿ
29 ಮಾಳನೂರು
30 ಮಾರನಾಳ
31 ಮುದನೂರ.ಕೆ‌
32 ನಗನೂರ
33 ನಾರಾಯಣಪೂರ
34 ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರ
35 ರಾಜನ್‌ ಕೊಳ್ಳೂರ
36 ಸೂಗೂರು
37 ತಿಂಥಣಿ
38 ವಾಗಣಗೇರಾ
39 ವಜ್ಜಲ
40 ಯಕ್ತಾಪುರ
41 ಯಾಳಗಿ
42 ಯೆವೂರ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ