ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಕಿರಣ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಾಹಪುರ್

ರಣ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ , ದೇವಿ ನಗರ, ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ, ಶಹಪುರ್ ತಾಲೂಕು ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಯಾದಗಿರಿ ಎಚ್ಓ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ - 585201

ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಅಕ್ಸಾ ಕಾಲೋನಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585201

ವೈಷ್ಣವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುರಪುರ

ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೊನೀ, ಸುರಪುರ -585224 ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿ

ಯಾದಗಿರಿ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585202

ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಶ್ರೀ ಮರ್ಮಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಹತ್ತಿರ ದೇವಿನಗರ, ಬಿ ಬಿ ರೋಡ್, ಶಹಾಪುರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಶಹಾಪುರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 585223