ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಘೋಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ, ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಣಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸುಶೀಲ ಬಿ .ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 25/03/2024

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಘೋಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ, ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಣಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ…

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Press Note_1
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ-ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 16/08/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 26/04/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Press Note_2
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 06/04/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Press Note
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 05/04/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ದಿನಾಂಕ 22-03-2023 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 30/03/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Press Note_2
ದಿನಾಂಕ 22-03-2023 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 23/03/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 21/03/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ- 2023

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 11/01/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ