ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ-2019

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2019 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
1 10/03/2019 ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ
2 28/03/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ
3 04/04/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
4 05/04/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
5 08/04/2019 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
6 23/04/2019 ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ
7 23/05/2019 ಮತಎಣಿಕೆ
8 27/05/2019 ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ