ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

13/07/2018 ರಂದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

2 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13/07/2018 ರಂದು ನಡೆದ ದಿಶಾ  ಸಭೆ

ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ

2 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಲಗಿರುವ ಬುದ್ಧ

ಇತರೆ ಫೋಟೋಗಳು

8 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ