ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ದಕ್ಷಿಣ ವಾರಣಾಸಿ

ದಕ್ಷಿಣದ ವಾರಣಾಸಿ (ಕಾಶಿ) ಶಿರವಾಳ

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಟೇಲರ್ ಮಂಜಿಲ್ (ಬಂಗಲೆ)

ಟೈಲರ್ ಮಂಝಿಲ್ (ಭವನ)

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1

ಬಸವಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಯದ್ಗಿರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋನಾಲ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಶೋರಾಪುರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಬೋನಾಳ ಪಕ್ಷಿ ಧಾಮ

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವನದುರ್ಗ

ವಾಗಣಗೇರಾ ಕೋಟೆ

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಲಗಿರುವ ಬುದ್ಧ ಯಾದಗಿರ್

ಮಲಗಿದ ಬುದ್ಧ

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

1 ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ