ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಟೈಲರ್ ಮಂಝಿಲ್ (ಭವನ)

ಟೈಲರ್ ಮಂಝಿಲ್ (ಭವನ) ಬ್ರಿಟಿಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಿಲಿಪ್ ಮೆಡೋಸ್ ಟೈಲರ್ ಈ ಭವನವನ್ನು 1840 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿನೂತನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 27 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ! ಯಾವುದೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದರೂ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

  • ಟೇಲರ್ ಮಂಜಿಲ್ (ಬಂಗಲೆ)
    ಟೇಲರ್ ಮಂಜಿಲ್ (ಬಂಗಲೆ) ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಿಲಿಪ್ ಮೆಡೋಸ್ ಟೇಲರ್

ತಲುಪುವ ಬಗೆ :

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

ಇಲ್ಲ

ರೈಲಿನಿಂದ

ಇಲ್ಲ

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ಯಾದಗಿರಿಯ ನೈರುತ್ಯದಿಂದ 45 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ