ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಜೆಸ್ಕಾಂ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ

ಭೇಟಿ: https://www.gescomglb.org/SCP/Myhome.aspx

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ
ಸ್ಥಳ : ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ | ನಗರ : ಯಾದಗಿರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585201
ದೂರವಾಣಿ : 8473252376-250770