ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತಾಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ | ನಗರ : ಯಾದಗಿರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585202