ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 22.11.23 ರಂದು ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ 155 ಮತ್ತು 156ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.