ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 08.12.2021 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಟೇನರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವಾಗದಂತೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ನಿಂದ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ್ದು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನೆಗಳಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಿನಾಂಕ 08.12.2021 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಟೇನರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವಾಗದಂತೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ನಿಂದ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ್ದು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನೆಗಳಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.