ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 06.6.2022ರಂದು ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ( ವೃತ್ತಿಪರ) ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು