ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ದಿನಾಂಕ 03.12.2021 ರಂದು ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸಭಾಂಗಣ ಭೀ- ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ವಡಿಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯುನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

ದಿನಾಂಕ 03.12.2021 ರಂದು ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸಭಾಂಗಣ ಭೀ- ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಪುರ ಮತ್ತು ವಡಿಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯುನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು