ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಚುನಾವಣೆ-2021ರಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ, ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಬಳಿಚಕ್ರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಚುನಾವಣೆ-2021ರಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡರಗಿ, ರಾಮಸಮುದ್ರ, ಬಳಿಚಕ್ರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು