ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರವರು 38- ಯಾದಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ (AMF) ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು.