ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಇತರೆ

1
ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆ ಕ್ರಮಗಳು.

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 17/05/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Others_3
ಫೋಟೋಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 10/05/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Pink Polling station_2
ಸಖಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 10/05/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3
ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕರಿಗಳು 39-ಗುರುಮಿಠಕಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂದಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಪ್ಪದೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆ ಸೇನಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 01/05/2023

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ