ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಇತರೆ

1
ಕೋವಿಡ-19

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 14/08/2020

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2-2
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 06/08/2020

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ
ಹತ್ತನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 28/01/2020

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ 1
ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 06/01/2020

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Minchina Nondhani
ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 03/01/2020

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್1
ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 19/09/2019

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಇ-ಆಫೀಸ1
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಫೀಸಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 19/09/2019

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿಶೇಷ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 20201
ವಿಶೇಷ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2020 – 2019 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ: 06/09/2019

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ