ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎ.ಜೆ.ಎಸ್. ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎ.ಜೆ.ಎಸ್. ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎ.ಜೆ.ಎಸ್. ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 09/08/2023 ನೋಟ (436 KB)