ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ್ಯವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 06/09/2023 ನೋಟ (702 KB)
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ್ಯವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಕಂ.ನಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. 06/09/2023 ನೋಟ (4 MB)
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 22/06/2018 ನೋಟ (8 MB)
ನಿರ್ಭಯ ವಿಧವೆ ಪಿಂಚಣಿ 22/06/2018 ನೋಟ (6 MB)
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ 22/06/2018 ನೋಟ (9 MB)
ಮೈತ್ರಿ 22/06/2018 ನೋಟ (6 MB)
ವಯಸ್ಸಾದ ಪಿಂಚಣಿ 22/06/2018 ನೋಟ (817 KB)
ಮನಸ್ವಿನಿ 22/06/2018 ನೋಟ (5 MB)
ವಯಸ್ಸಾದ ಪಿಂಚಣಿ -1 22/06/2018 ನೋಟ (1 MB)
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 22/06/2018 ನೋಟ (7 MB)