ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಯಾದಗಿರಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಯಾದಗಿರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
DC ಡಾ. ರಾಗಪ್ರಿಯಾ ಆರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ dcydg123[at]gmail[dot]com 08473-253700 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ
ZP_CEO ಅಮರೇಶ ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿ ceoyadgir[at]gmail[dot]com 08473-253750 08473-253756 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ
Spsir1 ಶ್ರೀ ಡಾ ಸಿ ಬಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ,ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ sp-yadgir[at]karnataka[dot]gov[dot]in 08473-253730 ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ
shankar Gouda Somnal ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಸೋಮನಾಳ ಕೆ.ಆ.ಸೆ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು adcydg123[at]gmail[dot]com 08473-253703 08473-253701 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ
AC_NEW_22022022 ಶಾಲಂ ಹುಸೇನ್ ಕ.ಆ.ಸೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು acyadgir[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ