ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:08473-253739

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ :08473-253739

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋನ್ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

  1. ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

  2. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ

  3. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ

  4. ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೇಂದ್ರಗಳು

  5. ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ

  6. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ

  7. ಬಾಲಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆ