ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಪೊಲೀಸ್

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಸಂಗೀತಾ ಭಾ.ಪೋ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ:08473-290730(ಕ)

ಇ-ಮೇಲ್: sp-yadgir[at]karnataka[dot]gov[dot]in

 

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ yadgirydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803575 08473- 252100
2 ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ yadgirruralydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803576 08473-252303
3 ವಡಗೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ wadageraydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803577 08479-219003
4 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ womenydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803639 08473-253255
5 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ trafficydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803638 08473-250001
6 ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ gurmitkalydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803581 08473-225054
7 ಸೈದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ saidapurydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803582 08473-224233
8 ಸುರಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ shorapurydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803583 08443-256030
9 ಶಾಹಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ shahapurydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803578 08479-243329
10 ಭೀಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ bgudiydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803580 08479-222055
11 ಗೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ gogiydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803579 08479-225533
12 ಹುಣಸಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ hunsagiydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803587 08444-200388
13 ಕೆಂಭಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ kembhaviydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803585 08444-278210
14 ಕೋಡೆಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ kodekalydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803584 08444-222833
15 ನಾರಾಯಣಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ narayanpurydr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480803586 08444-229624