ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಇಲಾಖೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ

C8, 2 ನೇ ಮಹಡಿ,

ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆ

ಯಾದಗಿರಿ

08473-253752, EMAIL: