ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಯಾದಗಿರಿ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
Snehal.R ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಲ್ ಆರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿdcydg123[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ08473-253700
Garima Panwar ಶ್ರೀಮತಿ ಗರಿಮಾ ಪನ್ವಾರಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾದಗಿರಿceoyadgir[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ08473-25375008473-253756
Spsir1 ಶ್ರೀ ಡಾ ಸಿ ಬಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ,ಭಾ.ಪೋ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಭಾ.ಪೋ.ಸೇsp-yadgir[at]karnataka[dot]gov[dot]inಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ08473-253730
ADC ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಟೆಪ್ಪಗೋಳ ಕೆ.ಆ.ಸೆಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುadcydg123[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ08473-25370308473-253701
AC_NEW_22022022 ಶ್ರೀ ಶಾಲಂ ಹುಸೇನ್ ಕ.ಆ.ಸೆಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರುacyadgir[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ