ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಯಾದಗಿರಿ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮ ರಾವ್ ಎಂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಕೂರ್ಮ ರಾವ್ ಎಂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿdcydg123[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ08473-253700
CEO ZP ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ,ಭಾ.ಆ.ಸೇಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceoyadgir[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆ ಯದ್ಗಿರ್08473-25375008473-253756
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಿಷಿಕೇಶ್ ಭಗವಾನ ಸೋನಾವಾಣೆ ,ಭಾ.ಪೋ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಭಾ.ಪೋ.ಸೇsp-yadgir[at]karnataka[dot]gov[dot]inಚಿತ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿ08473-290730
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಜಪೂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ ರಾಜಪುತ್ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುadcydg123[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಲ ಮಹಡಿ ಚಿತ್ತಪುರ ರಸ್ತೆಯಾದಗಿರಿ08473-25370308473-253701