ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಟ್ಟಿ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರಿಂದ 2009)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿಂದ ವರೆಗೆ
1 ಡಾ|| ಕೆ. ಜೆ. ಜಗದೀಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರ) 30/12/2009 29/01/2010
2 ಬಿ. ಎಫ್. ಪಾಟೀಲ್ ಕ.ಆ.ಸೇ 29/01/2010 05/12/2010
3 ಗುರುನೀತ್ ತೇಜ್ ಮೆನನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 06/12/2010 21/09/2011
4 ಗೋವಿಂದರಾಜು 22/09/2011 29/12/2011
5 ಬಿ. ವಿ. ಭೋಸಲೆ (ಪ್ರ) 29/12/2011 30/01/2012
6 ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ ಕ.ಆ.ಸೇ 30/01/2012 11/06/2012
7 ಗುರುನೀತ್ ತೇಜ್ ಮೆನನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 11/06/2012 23/06/2012
8 ಎಸ್. ಎ ಜಿಲಾನಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 23/06/2012 10/07/2014
9 ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10/07/2014 18/08/2014
10 ಎನ್. ಎಂ. ಪನಾಲಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 18/08/2014 12/01/2015
11 ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರ) 12/01/2015 03/02/2015
12 ಪಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 03/02/2015 18/09/2015
13 ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುರಳಕರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 19/09/2015 21/11/2016
14 ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 28/11/2016 26/09/2018
15 ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 26/09/2018