ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಟ್ಟಿ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ (ರಿಂದ 2009)

<td19-08-2019

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿಂದ ವರೆಗೆ
1 ಡಾ|| ಕೆ. ಜೆ. ಜಗದೀಶ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರ) 30/12/2009 29/01/2010
2 ಬಿ. ಎಫ್. ಪಾಟೀಲ್ ಕ.ಆ.ಸೇ 29/01/2010 05/12/2010
3 ಗುರುನೀತ್ ತೇಜ್ ಮೆನನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 06/12/2010 21/09/2011
4 ಗೋವಿಂದರಾಜು 22/09/2011 29/12/2011
5 ಬಿ. ವಿ. ಭೋಸಲೆ (ಪ್ರ) 29/12/2011 30/01/2012
6 ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ ಕ.ಆ.ಸೇ 30/01/2012 11/06/2012
7 ಗುರುನೀತ್ ತೇಜ್ ಮೆನನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 11/06/2012 23/06/2012
8 ಎಸ್. ಎ ಜಿಲಾನಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 23/06/2012 10/07/2014
9 ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10/07/2014 18/08/2014
10 ಎನ್. ಎಂ. ಪನಾಲಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 18/08/2014 12/01/2015
11 ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರ) 12/01/2015 03/02/2015
12 ಪಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 03/02/2015 18/09/2015
13 ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುರಳಕರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 19/09/2015 21/11/2016
14 ಡಾ. ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 28/11/2016 26/09/2018
15 ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 26/09/2018 19/08/2019
16 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 19/08/2019 25/01/2022
17 ಅಮರೇಶ ಆರ್ 19/02/2022 30/03/2023
18 ಶ್ರೀಮತಿ ಗರಿಮಾ ಪನ್ವಾರ 30/03/2023