ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು

ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಚುನಾವಣೆ 2021

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಿನಾಂಕ
ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ 09-11-2021
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ 16-11-2021
ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 23-11-2021
ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ದಿನಾಂಕ 24-11-2021
ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26-11-2021
ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ 10-12-2021
ಮತದಾನದ ಗಂಟೆಗಳು 8:00 AM to 4:00 PM
ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ 14-12-2021
ಚುನಾವಣೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಿನ 16-12-2021