ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ 2025 -ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸ್ಥಳ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ

ದಿನಾಂಕ: 11/10/2017 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕ್ಕೆ


ಗಮನಿಸಿ:ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು / ಅಪ್ಡೇಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು,ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ